شعبه ولیعصر

مجموعه فروشگاه های زنجیره ای شیرینی پاپا عضوی از خانواده گروه تجاری پاپا می باشد که فعالیت خود را از سال 1349 با رویکرد تولید صنایع غذایی با کیفیت برپایه کیک، شیرینی و دسر آغاز نموده است. در حال حاضر مجموعه پاپا با دارا بودن 4 شعبه فعال در ایران میزبان شما عزیزان است که شعبه ولیعصر یکی از آن 4 شعبه میباشد.

برای سفارش آنلاین از این شعبه کلیک کنید .

شعبه سید خندان

مجموعه فروشگاه های زنجیره ای شیرینی پاپا عضوی از خانواده گروه تجاری پاپا می باشد که فعالیت خود را از سال 1349 با رویکرد تولید صنایع غذایی با کیفیت برپایه کیک، شیرینی و دسر آغاز نموده است. در حال حاضر مجموعه پاپا با دارا بودن 4 شعبه فعال در ایران میزبان شما عزیزان است که شعبه سید خندان یکی از آن 4 شعبه میباشد.

برای سفارش آنلاین از این شعبه کلیک کنید.

شعبه هفت تیر

مجموعه فروشگاه های زنجیره ای شیرینی پاپا عضوی از خانواده گروه تجاری پاپا می باشد که فعالیت خود را از سال 1349 با رویکرد تولید صنایع غذایی با کیفیت برپایه کیک، شیرینی و دسر آغاز نموده است. در حال حاضر مجموعه پاپا با دارا بودن 4 شعبه فعال در ایران میزبان شما عزیزان است که شعبه هفت تیر یکی از آن 4 شعبه میباشد.

برای سفارش آنلاین از این شعبه کلیک کنید.

شعبه وزرا

مجموعه فروشگاه های زنجیره ای شیرینی پاپا عضوی از خانواده گروه تجاری پاپا می باشد که فعالیت خود را از سال 1349 با رویکرد تولید صنایع غذایی با کیفیت برپایه کیک، شیرینی و دسر آغاز نموده است. در حال حاضر مجموعه پاپا با دارا بودن 4 شعبه فعال در ایران میزبان شما عزیزان است که شعبه وزرا یکی از آن 4 شعبه میباشد.

برای سفارش آنلاین از این شعبه کلیک کنید .